Sachok.KZ
Қазақша рефераттар
 Бас бет
загрузка...
қазақша реферат
Мұхтар Әуезов
Тұрар Рысқұлов
Қаракерей Қабанбай
Бөгенбай батыр
Шапырашты Наурызбай батыр
Шоқан Уәлиханов
Абай Құнанбаев
Жаңа қазақша рефераттар

Программаның баяндалуы

. Программаның баяндалуы
Program Nas.Bank;
const n=10;
type bank=record
Naimen, Adr, for sops: string;
God proc: integer;
end;
var
vklad: array[1..n] of bank;
i,j:integer;
c:bank;
begin clrscr;
writeln ('є Dobro pozhalovat" my rady videt vas!є ');
writeln ('VVod dannyh > '); readln;
for i:=1 to n do
with vklad[i] do
Begin
Write (' Vvedite Naimenovnie: ');
Readln (Naimen);
Write (' Vvedite adres: ');
Readln (adr);
Write (' Vvedite formu soppstvennosti :');
Readln (for sops);
Write (' Vvedite Godovye procenty dlia skladov:');
Readln (god proc);
end;
for i:=1 to n-1 do
for j:=i+1 to n do
if vklad [i].god_ proc< vklad [j].god _proc then
begin
c:=vklad [i];
vklad [i]:=vklad [j];
vklad [j]:=c;
end;
For i:=1 to n do with vklad [i] do
begin
writeln (' Naimenovnie: ',Naimen);
writeln (' Adres: ',adr);
writeln ('Formu soppstvennosti:', for_ sops);
writeln (' Godovye procenty dlia skladov:', god_ proc);
readkey;
end.

4. Енгізілген мәліметтер және шыққан нәтиже

Қорытынды
Еліміздің экономикасының маңызды элементі – банк болып табылады. Банктің қызметінің сапасы жоғарылаған сайын оның тиімділігі де арта түседі. Қазіргі кезде банктердің жұмысының барлық қызмет түрлері автоматтандырылған. Олардың сақтайтын ақпараттарының көлемі өте көп және күрделі болғандықтан автоматтандырылған жүйесіз жұмыс істеуін елестету қиын. Себебі соншалықты үлкен сандарды қателеспей, қолданушыға дәл жеткізу қиын. Әсіресе оларды бір қағаздан екінші қағазға көшіру керек болса, қызметкерлердің арасында өз жұмыстарына жауапсыз қарайтындары да болады. Міне сондай қызметкерлердің қағаздан қағазға көшіру немесе керекті ақпаратты іздестіру ісінің дәлдігін бақылап отыратын автоматтандырылған жүйе әрбір банкке енгізілгені дұрыс.
Осы курстық жобаның тапсырмасы – банктердің арасындағы ең максималды пайызға ие банкті табу болатын. Бұндай аналитикалық автоматтандырылған программаны көбінде экономиканы бағалаушылар мен бақылаушылар, аналитиктер мен маркетолготар пайдаланады. Себебі олар экономиканың даму жағдайын әрқашанда бақылап, сараптаудан өткізіп отырады.
Бұл курстық жұмыстың студенке берген пайдасы көп болды. Студенттің өзінің іздену қабілетін арттырды десек те болады. Сонымен қатар автоматтандырылған жүйелердің еліміздегі озық, ірі кәсіпорындар мен банктердің жұмысында маңызды роль атқаратындығын байқадық.
Қорыта келе, бұл курстық жұмыстың мақсаты орындалды деп ойлаймын. Банктердің кешенді автоматтадырылған жүйесін жасаудың алғашқы баспалдағына көтерілдік. Жасалынған программа мұндай үлкен программаның қарапайым үлгісі ғана.
Қолданылған әдебиеттер


1. Гусаева А. И. - Учимся программировать Pascal 7.0. Задачи и методы их решения – М. Диалог – Мифи, 1998.
2. Фаронов В. В.
Turbo Pascal 7.0 – Москва, издат. «Нолидж», 2000 г.

3. Turbo Pascal – Интернет-руководство.

4. Чинер Р. Язык Турбо Си. «Мир», 1991 г.

5. Немнюгин С. Pascal: Учебный курс. Санкт-Петербург: "Питер", 1999 г.

6. Рюттен Т., Франкен Г. Turbo Pascal 7.0. Киев: Изд. гр. "BHV", 1998 г.

7. Уэйт М., Прата С., Мартин Д. Язык СИ. Москва: "Мир", 1998 г.

8. www. rambler.ru
9. www.5ballov.ru
10. www.google.ru
11. www.kazref.narod.kz

Скачать работуСкачать работу
Sachok.kz © [ 0.002 ]